x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAS13 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: globalisaatio, globalization, hallintasuhteet
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Kurssin keskeisenä pyrkimyksenä on hahmottaa globalisaation vaikutusta alueyhteisöjen kehittämiseen ja luoda yleiskuvaa kuntien ja alueiden roolista globaalin hallinnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan kuntien ja alueiden kansainvälisiä hallintasuhteita sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta.

Osaamistavoitteet

Kurssin pohjalta opiskelijalla on edellytykset ymmärtää ja analysoida globaalin kehitysdynamiikan ja kansainvälisten hallintasuhteiden merkitystä kuntien ja alueiden kilpailu- ja hyvinvointipolitiikan kannalta. Opiskelija kykenee hahmottamaan hallintasuhteiden globaalia toimijakenttää ja sen toimintalogiikkaa erityisesti kuntien ja alueiden kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan kuntien ja alueiden kehittämis- ja markkinointistrategioita ja soveltamaan niiden työstämisessä teoreettista tutkimustietoa ja kehittämiskonsepteja.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuntien ja alueiden hallinnan kansainvälistä ulottuvuutta. Kurssi valottaa erityisesti globalisaation ehdollistavaa vaikutusta kaupunki- ja aluekehitykseen ja hahmottaa sitä institutionaalista hallinnan kenttää, jolla kunnat ja alueet toimivat. Perinteisenä institutionaalisena toiminnan muotona käsitellään kuntien kansainvälistä toimintaa ja sen organisointia. Dynaamisen talouskehityksen viitekehyksessä tarkastellaan puolestaan kuntien ja alueiden kilpailustrategioita sekä kansainvälistä kaupunkimarkkinointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu