x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS33 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee asiakirjahallinnan suunnittelun välineet sekä arkistonmuodostuksen, arkistojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun periaatteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa selittää, mitä keskeiset asiakirjatiedon organisoinnin käsitteet tarkoittavat ja millaisia välineitä asiakirjatiedon organisointiin liittyy
-osaa analysoida asiakirjahallinnan suunnittelun vaiheita ja toteutusvaihtoehtoja
-osaa soveltaa erilaisia periaatteita arkistonmuodostuksessa ja asiakirjojen järjestämisessä
-löytää arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöistä oikeat kuvailuelementit ja -tasot tietojen esittämiseen
-osaa kertoa, miten arkistoista haetaan tietoa

Sisältö

Arkistonmuodostuksen, arkistojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun periaatteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö