x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS32 Tieto ja -asiakirjahallinnon perusteet 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattelee tieto- ja asiakirjahallinnan perustehtäviin, tavoitteisiin ja käytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa määritellä asiakirjan, asiakirja- ja tietohallinnon
-osaa kuvata organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon sekä asianhallinnan tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
-osaa antaa esimerkkejä asia- ja asiakirjahallinnan prosesseista ja hallintavälineistä
-hahmottaa asiakirjatiedon elinkaarihallinnan jatkuvuuden
-osaa perustella asiakirjahallinnan merkityksen ja hyödyllisyyden organisaation toiminnalle
-tunnistaa asiakirjatiedon pitkäaikaissäilyttämisen tarpeet

Sisältö

Tieto-, asia- ja asiakirjahallinnon käsitteet, tavoitteet ja tehtävät. Asiakirja- ja asianhallinnan prosessit ja
hallintavälineet. Asiakirjahallinnan normiympäristö. Asiakirjatiedon elinkaarihallinnan jatkuvuus.
Asiakirjatiedon pitkäaikaissäilyttäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö