x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMS12 Tiedonhaun menetelmät 6 op

Yleiskuvaus

Opintojakso hakukoneista ja tiedonhaun menetelmistä kiinnostuneille. Pakollinen tiedonhaun jatkokoulutuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee keskeiset tiedonhakumallit ja osaa arvioida niiden vahvuuksia
-tuntee keskeiset automaattisen ryhmittelyn ja luokittelun menetelmät ja osaa arvioida niiden vahvuuksia
-tuntee keskeiset sosiaalisen median haku- ja suosittelumenetelmät sekä personoinnin menetelmät
-osaa käyttää ja arvioida eri menetelmiä toteuttavia työkaluja ja tulkita niillä saatavia tuloksia

Sisältö

Kyselyt ja käyttöliittymät. Tiedonhakumallit: Boolen malli ja sumea Boolen malli, vektorimalli, klassinen todennäköisyysmalli, kielimalli sekä sumeat merkkijonomenetelmät. Luokittelu- ja ryhmittelymenetelmät. Sosiaalisen haun ja personoinnin menetelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehtoisen kirjatentin tai esseen kirjallisuus:

 • Croft, Metzler & Strohman, Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison-Wesley. 2010.
 • Manning, Raghavan & Schuetze, Introduction to Information retrieval. Cambridge University Press. 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö