x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA2 Temaattiset erikoistumisopinnot 10–20 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historiantutkimuksen moniulotteisuuden ja osaa eritellä historiallisia ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valintansa mukaan opintojakson teemoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Essays will be agreed upon with the responsible teacher.

Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tenttikirjallisuus:

Teollistuminen ja kaupungit

a) Stearns Peter, Industrial Revolution in World History (1993 tai uudempi); Haapala Pertti, Tehtaan valossa (1986); Hall Peter, Cities in Civilization (1999) 5 op

Talous

b) Schön Lennart, Maailman taloushistoria. Teollinen aika (2012); Pounds N. J. G., An Historical Geography of Europe (1990); Peltonen, Matti (toim.) Suomen maatalouden historia 2 (2004) 5 op

Sukupuoli

c) Abrams Lynn, The Making of Modern Woman (1999 tai uudempi); Pulkkinen, Tuija & Soranen, Antu, Siveellisyydestä seksuaalisuuteen (2011); Yuval-Davis Nira, Gender & Nation (2004) 5 op

Perhe ja elämänkulku

d) Sankari Anne & Jyrkämä Jyrki (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologia (2001); Smart Carol: Personal Life (2007); Hareven Tamara: Families, History and Social Change: Life Course and Cross-Cultural Perspectives (2000); Kaarninen Mervi & Aapola Sinikka (toim.) Nuoruuden vuosisata (2003) 5 op 

Kansanliikkeet

e) Alapuro Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933 (1994); Hoffmann Stefan-Ludwig, Civil Society 1750-1914 (2006); Haapala Pertti, Löytty Olli, Melkas Kukku, Tikka Marko (toim.), Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905 (2008) 5 op

Nationalismi

f) Anderson Benedict, Kuvitellut yhteisöt (2007); Pakkasvirta Jussi & Saukkonen Pasi (toim.), Nationalismit (2005); Sulkunen Irma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1893 (2004) 5 op

Uuden ajan synty

g) Cameron, Euan (ed.), Early Modern Europe (1999); Toivo, Raisa, Witchcraft and Gender in Early Modern Society. Finland and the Wider European Experience. (2008); Katajala Kimmo, Suomalainen kapina (2002, miel. toinen painos) 5 op

Kansainvälinen politiikka

h) Bayly Cristopher, The Birth of the Modern World 1780-1914 (2004); Best Anthony & Hanhimäki Jussi M. & Maiolo Joseph A. & Schulze Kirsten E., International History of the Twentieth Century and Beyond (2008) 5 op

Sodat ja vallankumoukset

i) Glover Jonathan, Ihmisyys. 1900-luvun moraalihistoria (2003 tai uudempi); Haapala Pertti & Hoppu Tuomas (toim.) Sisällissodan pikkujättiläinen (sivut 10-89 ja 226-473) (2010); Kinnunen Tiina & Kivimäki Ville: Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (2012) 5 op

Kulttuurien kohtaaminen

j) Rietbergen Peter, A Cultural History of Europe (1998); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001); Bentley Jerry H., Old World Encounters. Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (1993) 5 op

Yhteisö ja kulttuuri vanhassa maailmassa

k) Cartledge Paul, The Greeks (1993 tai uudempi); Potter David S. & Mattingly David J.: Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire (1999 tai uudempi); Reynolds, Susan Kingdoms And Communities in Western Europe 900-1300 (1997 tai uudempi) 5 op

Uskonto ja maailmankuva

l) Arnold John, Belief and Unbelief in Medieval Europe (2005); Mustakallio Katariina, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008), McLeod Hugh, Secularisation in the Western Europe 1848-1914 (2000) 5 op

Tieteen ja filosofian historia

m) Rossi Paolo, Modernin tieteen synty Euroopassa (2009); Mazlish Bruce, The Uncertain Sciences (1998 tai uudempi); Snow C.P. Kaksi kulttuuria (1999); Husu Liisa & Rolin Kristina, Tiede tieto ja sukupuoli (2005) 5 op

Teknologia ja verkostot

n) Landes, David S., The unbound Prometheus: technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present (second edition, 2003); Bijker Wiebe E., Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotehnical Change (1995); Hietala Marjatta (toim.) Tutkijat ja sota. Suomalaisten tutkijoiden kontakteja ja kohtaloita toisen maailmansodan aikana (2006) 5op

Aate- ja oppihistoria

o) Seppänen Lauri, Kieltä ei ole (2004); Ahlman Erik Arvojen ja välineitten maailma (1920 tai uudempi); Salonen Toivo, Ihmisen idea (2008); Sarsila Juhani, Historian väärennöksiä ja väärentämisen historiaa (1988); Sarsila Juhani, Scripta serenissima. Retorisia esseitä. Tekstejä toiselta vuosituhannelta (2001) 5op

Muista tai vaihtoehtoisista kirjoista voi myös sopia tenttien vastaanottajien kanssa erikseen.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Book exams on listed themes. Books should be agreed upon with the responsible teacher.

Themes:

 • Industrialization and Cities 5 ECTS
 • Economic History 5 ECTS
 • Gender History 5 ECTS
 • Family and Life Course 5 ECTS
 • Social Movements 5 ECTS
 • Nationalism 5 ECTS
 • Early Modern History 5 ECTS
 • International Relations 5 ECTS
 • War and Revolution 5 ECTS
 • Cultural Encounters 5 ECTS
 • Community and Culture in the Old World 5 ECTS
 • Religion and World Views 5 ECTS
 • History of Science and Philosophy 5 ECTS
 • Technology and Networks 5 ECTS
 • History of Ideas 5 ECTS
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintoja voi suorittaa luentokursseilla, kirjatenteillä tai esseillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat temaattiset erikoistumisopinnot 20 opintopisteen laajuisina. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson 10 opintopisteen laajuisena. Samanlaajuinen suoritus vaaditaan myös niiltä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta, jotka suorittavat historian valinnaisten opintojen kokonaisuuden sekä niiltä, jotka aikovat pyrkiä historian tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö