x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HISA2 Thematic Courses 10–20 ECTS
Organised by
Degree Programme in History
History

Keywords

Strategic themes: Internationalisation

Learning outcomes

After completing the thematic courses, the student acknowledges the multidimensional nature of the field of historical studies. The student will also be able to analyze historical phenomena and their interconnections.

Contents

The student can choose thematic courses freely.

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
In English
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Essay 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

In English
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Essays will be agreed upon with the responsible teacher.

Written exam 
In Finnish
Study materials 

Tenttikirjallisuus:

Teollistuminen ja kaupungit

a) Stearns Peter, Industrial Revolution in World History (1993 tai uudempi); Haapala Pertti, Tehtaan valossa (1986); Hall Peter, Cities in Civilization (1999) 5 op

Talous

b) Schön Lennart, Maailman taloushistoria. Teollinen aika (2012); Pounds N. J. G., An Historical Geography of Europe (1990); Peltonen, Matti (toim.) Suomen maatalouden historia 2 (2004) 5 op

Sukupuoli

c) Abrams Lynn, The Making of Modern Woman (1999 tai uudempi); Pulkkinen, Tuija & Soranen, Antu, Siveellisyydestä seksuaalisuuteen (2011); Yuval-Davis Nira, Gender & Nation (2004) 5 op

Perhe ja elämänkulku

d) Sankari Anne & Jyrkämä Jyrki (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologia (2001); Smart Carol: Personal Life (2007); Hareven Tamara: Families, History and Social Change: Life Course and Cross-Cultural Perspectives (2000); Kaarninen Mervi & Aapola Sinikka (toim.) Nuoruuden vuosisata (2003) 5 op 

Kansanliikkeet

e) Alapuro Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933 (1994); Hoffmann Stefan-Ludwig, Civil Society 1750-1914 (2006); Haapala Pertti, Löytty Olli, Melkas Kukku, Tikka Marko (toim.), Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905 (2008) 5 op

Nationalismi

f) Anderson Benedict, Kuvitellut yhteisöt (2007); Pakkasvirta Jussi & Saukkonen Pasi (toim.), Nationalismit (2005); Sulkunen Irma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1893 (2004) 5 op

Uuden ajan synty

g) Cameron, Euan (ed.), Early Modern Europe (1999); Toivo, Raisa, Witchcraft and Gender in Early Modern Society. Finland and the Wider European Experience. (2008); Katajala Kimmo, Suomalainen kapina (2002, miel. toinen painos) 5 op

Kansainvälinen politiikka

h) Bayly Cristopher, The Birth of the Modern World 1780-1914 (2004); Best Anthony & Hanhimäki Jussi M. & Maiolo Joseph A. & Schulze Kirsten E., International History of the Twentieth Century and Beyond (2008) 5 op

Sodat ja vallankumoukset

i) Glover Jonathan, Ihmisyys. 1900-luvun moraalihistoria (2003 tai uudempi); Haapala Pertti & Hoppu Tuomas (toim.) Sisällissodan pikkujättiläinen (sivut 10-89 ja 226-473) (2010); Kinnunen Tiina & Kivimäki Ville: Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (2012) 5 op

Kulttuurien kohtaaminen

j) Rietbergen Peter, A Cultural History of Europe (1998); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001); Bentley Jerry H., Old World Encounters. Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (1993) 5 op

Yhteisö ja kulttuuri vanhassa maailmassa

k) Cartledge Paul, The Greeks (1993 tai uudempi); Potter David S. & Mattingly David J.: Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire (1999 tai uudempi); Reynolds, Susan Kingdoms And Communities in Western Europe 900-1300 (1997 tai uudempi) 5 op

Uskonto ja maailmankuva

l) Arnold John, Belief and Unbelief in Medieval Europe (2005); Mustakallio Katariina, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008), McLeod Hugh, Secularisation in the Western Europe 1848-1914 (2000) 5 op

Tieteen ja filosofian historia

m) Rossi Paolo, Modernin tieteen synty Euroopassa (2009); Mazlish Bruce, The Uncertain Sciences (1998 tai uudempi); Snow C.P. Kaksi kulttuuria (1999); Husu Liisa & Rolin Kristina, Tiede tieto ja sukupuoli (2005) 5 op

Teknologia ja verkostot

n) Landes, David S., The unbound Prometheus: technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present (second edition, 2003); Bijker Wiebe E., Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotehnical Change (1995); Hietala Marjatta (toim.) Tutkijat ja sota. Suomalaisten tutkijoiden kontakteja ja kohtaloita toisen maailmansodan aikana (2006) 5op

Aate- ja oppihistoria

o) Seppänen Lauri, Kieltä ei ole (2004); Ahlman Erik Arvojen ja välineitten maailma (1920 tai uudempi); Salonen Toivo, Ihmisen idea (2008); Sarsila Juhani, Historian väärennöksiä ja väärentämisen historiaa (1988); Sarsila Juhani, Scripta serenissima. Retorisia esseitä. Tekstejä toiselta vuosituhannelta (2001) 5op

Muista tai vaihtoehtoisista kirjoista voi myös sopia tenttien vastaanottajien kanssa erikseen.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
In English
Study materials 

Book exams on listed themes. Books should be agreed upon with the responsible teacher.

Themes:

 • Industrialization and Cities 5 ECTS
 • Economic History 5 ECTS
 • Gender History 5 ECTS
 • Family and Life Course 5 ECTS
 • Social Movements 5 ECTS
 • Nationalism 5 ECTS
 • Early Modern History 5 ECTS
 • International Relations 5 ECTS
 • War and Revolution 5 ECTS
 • Cultural Encounters 5 ECTS
 • Community and Culture in the Old World 5 ECTS
 • Religion and World Views 5 ECTS
 • History of Science and Philosophy 5 ECTS
 • Technology and Networks 5 ECTS
 • History of Ideas 5 ECTS
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Lecture courses when available. Essays or book exams will be agreed upon with the responsible teacher.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities