x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka 5 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historian tutkimusprosessin keskeiset vaiheet ja historiantutkimuksen eettiset periaatteet sekä osaa soveltaa tätä tietämystään omassa tutkimustyössään.

Sisältö

Kurssilla jatketaan johdantokurssilla aloitettua tutustumista historian tutkimusprosessin keskeisiin vaiheisiin, alkaen tutkimustehtävän määrittelystä ja päätyen tutkimustulosten esittämiseen. Samalla perehdytään historiantutkimukselle ominaisiin eettisiin kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen JA oppimispäiväkirja JA essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on kaikille pakollinen.
Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot (Historia)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö