x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kuvaamaan, miten historiaa koskeva tieto muodostuu ja miten historiantutkimus rakentuu. Opiskelija osaa analysoida historiantutkimusta ja pystyy vertailemaan erilaisia historiaa koskevia esityksiä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus historiantutkimukseen -luentokurssi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen luento-opetukseen JA lähdekritiikkitehtävä JA ryhmätyö JA tutkimusanalyysi

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus historiantutkimukseen -verkkokurssi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen verkko-opetukseen JA tehtävät JA tutkimusanalyysi

Opintojakson voi suorittaa vain luento- tai verkkokurssilla. Etusija luentokurssille pääsyssä on historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö