x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA43 Kokeellinen tiedonhaku 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMA721 Kokeellinen tiedonhaku 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää tiedonhaun tutkimuksen keskeisiin menetelmiin, kuten evaluointimenetelmiin, sekä tutkimusasetelmiin ja aineistoihin. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia tehdä opinnäytetyö tiedonhausta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-pystyy tutustumaan tiedonhaun tutkimukseen
-osaa arvioida käytettyjä menetelmiä
-tuntee tavallisimmat evaluointimenetelmät
-osaa suunnitella ja toteuttaa evaluointiprojektin

Sisältö

Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat ja kenttäaineistot. Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö