x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskellaan tiedonhaun perusmenetelmiä ja kieliteknologian sovelluksia tiedonhaussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee kieliteknologian soveltamismahdollisuudet tiedonhaussa
-tuntee tietokannan rakentamisprosessin tiedonhakua varten
-osaa käsitellä tekstikorpuksia indeksointia varten
-osaa indeksoida tekstikorpuksen hakuohjelmalle
-osaa suorittaa kyselyjä hakuohjelmalla

Sisältö

Keskeiset kielitieteelliset käsitteet, luonnollisen kielen ominaisuudet, tiedonhaun lingvistiset ongelmat, kieliteknologian soveltaminen tiedonhaussa, korpusten käsittely (stemmaus, lemmaus), hakukoneet, tekstin indeksointi, relevanssilajittelu, kyselyt ja tulosten esittäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö