x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMP5 Tutkiva opiskelu 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa tutustutaan informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan opiskelu- ja tutkimusalana ja harjoitellaan tutkivan opiskelun taitoja. Opintojakso sisältää perusteiden muihin opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä edistämään kokonaiskuvan muodostumista oppiaineesta.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat tekevät seminaarin sijasta korvaavan suorituksen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa käyttää opiskelutehtävien suorituksessa yliopiston oppimisympäristöä
-on muodostanut yleiskäsityksen oppiaineen kokonaisuudesta sekä sen erikoistumis- ja tutkimusalueista
-pystyy hahmottelemaan itseä kiinnostavat opiskelualueet
-osaa hakea, arvioida ja käyttää oppiaineen alaan liittyviä tutkimusjulkaisuja ja kirjoittaa tutkimusjulkaisujen pohjalta lyhyitä argumentoituja tekstejä

Lisäksi tutkinto-ohjelman oma opiskelija:

-osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
-osaa esitellä seminaariryhmän jäsenenä omia tuotoksia sekä keskustella arvioivasti toisten tuotoksista

Sisältö

Akateeminen opiskelutraditio. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media opiskelualana. Oman opintosuunnitelman rakentaminen. Oppiaineen tutkimuksen osa-alueet. Tutkimuksen ja opiskelun yhteydet. Opiskeluun liittyvä tiedonhankinta. Kirjoittaminen opiskelutekniikkana. Wikipedia-projekti. Perusopintojen reflektointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö