x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP3 Ihminen ja informaatio, media ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee muuttuvan mediakentän ja yhteiskunnallisten rakenteiden (instituutiot, lainsäädäntö, ideologiat ja arvot) vuorovaikutusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-käsitteellistää tietoyhteiskuntakehityksen piirteitä
-tunnistaa informaation ja tiedon sosiaalisia konteksteja
-osaa tulkita ajankohtaisia median muutoksia yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta

Sisältö

Informaatio sosiaalisena, institutionaalisena, poliittisena, taloudellisena ja organisationaalisena hyödykkeenä, tiedon elinkaari, informaatio-oikeuden peruspiirteet, tietoyhteiskuntateoriat, digitaaliset kuilut ja voimauttavat käytännöt, yhteiskunnan muistifunktiot, tiedon avoimuus ja demokratia, kansalaisyhteiskunnan globalisaatio ja kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn rooli, koulutusjärjestelmien ja osaamisen muutos.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö