x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHPA21 Paikkatieto hallinnan välineenä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään paikkatietojärjestelmien perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin sekä paikkatiedon keruuseen, analyysiin, visuaaliseen esittämiseen, tulkintaan ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu soveltamaan ja tulkitsemaan paikkatietoja osana erilaisia hallintajärjestelmiä ja päätöksentekoasetelmia sekä yhteiskunnallista suunnittelu- ja arviointitutkimusta. Opiskelija osaa arvioida paikkatietojen hyödyntämiseen tarvittavia resursseja. Kehittää ajattelua, joka auttaa jäsentämään sijainnin ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä empiirisesti ja teoreettisesti.

Sisältö

Opetus koostuu luennoista ja mikroharjoituksista sekä paikkatietoaineistoihin perustuvan tutkimusprosessin läpiviemisestä. Harjoitustyössä mahdollisuus erikoistua laadulliseen (esim. kokemuksellinen, konstruktivistinen) tai määrälliseen (esim. alueelliset tilastotietokannat) tutkimusstrategiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu