x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA4B Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen ja osaa arvioida kvantitatiivisin menetelmin tuotettua tutkimustietoa. Opiskelija harjaantuu kvantitatiivisen tutkimusprosessin läpiviemiseen: suunnitteluun, aineiston hankintaan, kuvailevan analyysin tekemiseen SPSS-ohjelmalla sekä raportointiin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuus:

1. Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö