x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA38 International Business Law 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan ja investointien sääntelyjärjestelmän sekä kansainvälisen yritysoikeuden.
Student understands international trade and investment law.

Sisältö

Introduction to among other things international treaties, foreign trade and transport law and international contracts.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 20 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Verkkokurssilla opiskelijamäärä on rajoitettu. Verkkokurssin vaihtoehtona on kirjallinen tentti.
The number of participants is limited in the web course. Exercises and a written exam has to be done in the web course. An alternative way of passing the course is a written exam.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Schmitthoff, C.: Schmitthoff's Export Trade–The Law and Practice of International Trade. 2007 or newer, Part One.

Article, ”Understanding the WTO”. 116 pages. Available in the address www.wto.org.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu