x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURP070 Yhtiöoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yhteisöoikeuden peruskysymyksiin ja erityisesti osakeyhtiöihin liittyviin oikeudellisiin suhteisiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään eri yritysmuotojen sääntelyn perusteet sekä henkilöyhtiöiden peruspiirteet. Sisällön osalta jakson pääpaino on osakeyhtiössä ja sen osalta käydään läpi muun muassa keskeiset periaatteet, hallinto ja tilintarkastus, rahoitus ja varojenjako sekä oikeussuojakeinot ja niiden käyttäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Immonen, R. - Nuolimaa, R.: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2007 tai uud.

Luennoilla ilmoitettavat säädökset ja muu aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu