x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMAT4 Analyysi opettajille 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee lukion analyysin kurssien keskeiset oppisisällöt ja on perehtynyt analyysin ja sen esikäsitteiden opetukseen koulussa. Hän hallitsee hyvin lukion analyysin oppimäärän ja on perehtynyt analyysin peruskäsitteisiin ja osaa niiden täsmälliseen määrittelyn. Opiskelija hahmottaa analyysin aseman kouluopetuksessa, tuntee analyysin opetuksen ja oppimisen tietoteknisiä mahdollisuuksia sekä osaa kytkeä oppimansa opettajuuteen.

Sisältö

Analyysin esikäsitteet ja asema kouluopetuksessa, lukion analyysin kertausta ja täydennystä, analyysin peruskäsitteiden täsmälliset määritelmät. Analyysia kouluissa käytettävillä laskimilla sekä muilla symbolisen laskennan ohjelmistoilla.

Toteutustavat

kontaktiopetusta 45 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Näyttökoe 
suomeksi

Kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, didaktisten näyttökokeiden suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttisuoritus, harjoitustehtävät, didaktiset näyttökokeet (tarkemmat ohjeet kurssin alussa).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentorungot, viikkoharjoitukset, lukion pitkän matematiikan analyysin oppikirjat, yliopistoanalyysin perusoppikirjat.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö