x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMAT2 Geometria 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee klassisen euklidisen geometrian perusasiat
- osaa havainnollistaa esimerkkien avulla epäeuklidisten geometrioiden perusominaisuuksia
- hallitsee yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuslauseiden käyttöön perustuvat geometristen lauseiden todistamistekniikat
- tuntee geometrian kouluopetuksen keskeiset tavoitteet ja haasteet
- osaa perehtyä geometriaan toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti sekä havainnollistaa monipuolisesti geometrisia ominaisuuksia
- osaa kytkeä oppimansa opettajuuteen

Sisältö

Klassisen euklidisen geometrian alkeet. Geometrinen todistaminen. Esimerkkejä epäeuklidisista geometrioista. Geometrian opettaminen koulussa. Geometrian opiskelua toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti. Dynaamisen geometrian ohjelmistot.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lukion matematiikka

Toteutustavat

Kontaktiopetusta 45 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Näyttökoe 
suomeksi

Kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, didaktisten näyttökokeiden suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttisuoritus, harjoitustehtävät, didaktiset näyttökokeet (tarkemmat ohjeet kurssin alussa).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukion pitkän matematiikan geometrian oppikirjat. Artikkeleita sopimuksen mukaan. Muun materiaalin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KASMAT2 Geometria
Kasvatustieteiden yksikkö