x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE5 Venäjän kielen luetunymmärtämis- ja keskustelukurssi 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä IV tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A2). Opiskelija osaa esitellä itsensä suullisesti tai kirjallisesti - valottaa menneisyyttään ja kertoa tulevista suunnitelmistaan.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- pystyy osallistumaan keskusteluun aiheesta, jonka kokee tärkeäksi
- kykenee valmistauduttuaan pitämään (yksin tai jonkun kanssa) pienen alustuspuheenvuoron itseään kiinnostavasta aiheesta
- osaa tuottaa yhtenäisen kirjallisen työn
- osaa hakea itselleen tarpeellista tietoa, erityisesti verkosta, ja täydentää itsenäisesti sanavarastoaan.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa lyhyen "elämäkerran" omista (erityisesti venäjän kieleen ja Venäjään liittyvistä) vaiheistaan. Hän harjoittelee mielipiteiden ja perustelujen esittämistä. Hän myös etsii itsenäisesti tietoa ja jakaa sitä muille osallistujille, esimerkiksi pitämällä alustuksen. Hän kokoaa omat työnsä kansioksi, joka esittelee hänen taitojaan

Toteutustavat

Pienryhmä opetusta enintään 52 t, itsenäinäistä työskentelyä 56 t. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 108 tuntia.

Opetuskieli

venäjä

Opetuskielenä myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi
Suullinen tentti 
venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi
Portfolio 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen + sovitut harjoitustyö(t) + suullinen tentti tai osallistuminen opetukseen + sovitut harjoitustyö(t) ja portfolio.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet tai portfolio.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Huom! Kurssin sisältö on osittain sama kuin aikaisemmalla venäjän kielen suullisen taidon kurssilla, joten kurssia ei suositella ko. kurssin suorittaneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus