x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE3 Venäjä III 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä II tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A1).Opiskelija osaa esittäytyä ja kertoa jotakin esim. harrastuksistaan. Hän ymmärtää helppoa dialogityyppistä tekstiä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti itsestään ja lähipiiristään (vähän pidemminkin jos on saanut aikaa valmistautua)
- osaa ylläpitää puhetilannetta aktiivisesti reagoiden
- osaa toimia puhelintilanteessa, esim. ottaa viestin välitettäväksi eteenpäin
- osaa puhua asumisesta ja muuttamisesta
- osaa ilmoittaa sairastumisestaan ja kuvata oireitaan
- osaa vertailla sanallisesti eri asioita tai vaihtoehtoja, sekä kertoa mistä pitää tai mitä on vailla.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija tekee puhe- ja kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia ryhmässä saaden ja antaen itse palautetta. Hän lukee dialogien ohella muutakin tekstiä, esimerkiksi viestejä ja lyhyitä kertomuksia. Osa kurssin tehtävistä saatetaan tehdä verkossa tai lähiopetuksen ulkopuolella pienryhmässä.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t. Opiskelijan keskimääräinen työaika 108 tuntia.

Opetuskieli

venäjä

Opetuskielenä myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Suullinen tentti 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + kirjallinen ja/tai suullinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alestalo, Kafe Piter 2, kpl:eet 1-7 sekä verkossa oleva materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus