x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE2 Venäjä II 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä I tai vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä esittäytyä venäjän kielellä. Hän osaa myös kysyä tai kertoa kuulumisia.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tehdä osto- tai tilauspäätöksen yksinkertaisten mainos- tai ilmoitusluontoisten tekstien perusteella (kuten liikennevälineiden ja retkien aikataulut, ruokalistat ja hinnastot)
- pystyy tutussa seurassa osallistumaan keskusteluun siitä, mitä aiotaan seuraavaksi tehdä ja minne mennä niin että voi itsekin tehdä jonkin ehdotuksen
- tuntee vierailuetikettiä (esim. syntymäpäivät, tupaantuliaiset), osaa mm. onnitella ihmisiä ja esittää heille toivotuksia
- osaa kertoa jotakin siitä, missä on ollut ja mitä on tehnyt sekä todeta vaikutelmansa
- osaa käyttää perusrakenteita väitelauseissa ja kysymyksissä

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija tekee puhe- ja kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia ryhmässä. Tavallinen kielenkäyttötilanne on dialogi parin kanssa. Osa kurssin tehtävistä saatetaan tehdä verkossa tai lähiopetuksen ulkopuolella pienryhmässä.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintää 39 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 41 t. Opiskelijan työmäärä keskimäärin 81 tuntia.

Opetuskieli

venäjä

Opetuskielenä myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Suullinen tentti 
suomeksi
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + kirjallinen ja/tai suullinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alestalo: Kafe Piter 1, kpl:eet 11-18 sekä verkossa oleva materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus