x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat 5–15 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää hyvinvointierojen yhteiskunnallisia merkityksiä ja seurauksia sekä sosiaalipolitiikkan tehtävää näiden erojen hallinnassa sekä soveltaa sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja, käsitteitä ja eettisiä näkökohtia hyvinvointierojen tarkasteluun.

Sisältö

Opintojakson sisältö ja suoritusmuodot vaihtelevat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot tai seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Craig, Burchardt & Gordon (toim.)(2008) Social Justice and Public Policy Seeking Fairness in Diverse Societies. Bristol: Policy Press.

Jordan (2010) What's Wrong with Social Policy and How to Mix it. Bristol: Policy Press.

Newman & Clarke (2009) Publics, Politics & Power. Remaking the Publics in Public Services. London: Sage.

 

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö