x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B4 Havainnot ja kokemukset 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee havaintojen ja omakohtaisten tai toisten kertomien kokemusten soveltamista sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Toisten kertomat tai omakohtaiset kokemukset ja havainnot tutkimuksen lähtökohtana, sekä näistä koostuvan aineiston käyttö sosiaalityön tutkimuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lappalainen, Sirpa ym. 2007. Etnografia metodologiana. Tampere: Vastapaino.

2. Laakso, Riitta 2009. Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastensuojelutyöstä. Tampere: Tampere University Press.

3. Hänninen, Vilma 2003. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis; 696.

4. Laitinen, Merja 2004. Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tampere: Vastapaino.

5. DeVault, Marjorie 2003. Institutional Ethnography: Using Interviews to Investigate Ruling Relation. Teoksessa Holstein & Gubrium, Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns, 369-394. Thousand Oaks ; London: SAGE.

6. Larsson  & Sjöblom 2010. Perspectives on Narrative Methods in Social Work Research. International Journal of Social Welfare, 19, 272-289.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö