x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee konkreettisen sosiaalitutkimuksen lähtökohdat, erilaiset suuntaukset ja niiden soveltamisen mahdollisuudet sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Näyttöön perustuva käytäntö, tieteellinen realismi, tilastollinen sosiaalitutkimus ja hyvinvoinnin konkreettinen tutkiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Korteniemi, Pertti & Borg, Pekka 2008. Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Helsinki: Stakes Työpapereita 23/2008.

2. Gray, Mel & Plath, Debbie & Webb, Stephen A. 2009. Evidence-Based Social Work. A Critical Stance. London: Routledge. TAI
Otto, Hans-Uwe
& Polutta, Andreas & Ziegler, Holger (toim.) 2009. Evidence-based Practice - Modernising the Knowledge Base of Social Work? Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich Publishers.

3. Paananen, Seppo ym. (toim.) 1999. Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino.

4. Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.) 2006. Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress.

5. Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö