x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRAVAL1 Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 2 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranska IV tai vastaavat tiedot ja taidot, n. kaksi vuotta kieliopintoja (taitotaso A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 2 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• pystyy ilmaisemaan itseään ranskaksi aiheissa, jotka häntä kiinnostavat
• pystyy esittämään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin
• pystyy kommunikoimaan kulttuurisidonnaisesti, käyttäen kieleen ja kulttuuriin oleellisesti liittyvää etikettiä

Sisältö

Kurssilla tehdään puheharjoituksia eri aiheista. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan sekä yhdessä (pien)ryhmän kanssa että ilmaisemaan itsenäisesti ajatuksiaan.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Harjoitustyö(t) 
ranskaksi
Suullinen tentti 
ranskaksi

Osallistuminen opetukseen ja sovitut harjoitustyö(t) tai / sekä suullinen esitys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kurssille ja vaaditut harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus