x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES3 Espanja III 4 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja II tai vastaavat tiedot (esim. espanjan kielen lukiokursseja tai DELE perustaso, taitotaso A1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän tilanteissa menneessä ja tulevassa ajassa
- osaa viestiä asumisesta ja matkustamisesta, perheen elämästä, toimia puhelintilanteessa sekä selviytyy lääkärissäkäynnistä
- ymmärtää pääsisällön esim. työtä, opiskelua ja päivän tapahtumia koskevista teksteistä
- osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan
- osaa tunnistaa espanjalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja sekä joitain espanjankielisen maailman elämän ja kulttuurin tunnusmerkkejä
- osaa yhdistää ajatuksia toisiinsa esimerkiksi sanoilla "mutta", "koska" ja "vaikka"
- hallitsee mm. adjektiivin taivutuksen, pronominit, preteritin ja imperfektin käytön erot sekä passiivin rakennuslauseet

Sisältö

• ääntämisharjoituksia
• rakenneharjoituksia
• kuullunymmärtämisharjoituksia
• puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
• kirjoitusharjoituksia.

Erityisesti syvennytään verbioppiin ja perehdytään myös espanjankielisen maailman kulttuuriin.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t. Pienryhmäopetuksesta osa voi olla verkko-opetusta.

Opetuskieli

espanja

Apukielenä voi olla englanti tai suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) sekä kirjallinen ja/tai suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä mahdollisesti portfolio, harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Álvarez Reyes Jorge – Kaasinen Kaija – Kurhinen Antti – Laine Marja-Liisa: Fantastico 3. Tammi; ja opettajan valmistama lisämateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus