x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia sosiaalityön professionaalisuuden teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia, osaa eritellä ja perustella näkökulmien seurauksia ja merkitystä sosiaalityön käytännöille ja niiden kehittämiselle, sekä tähän liittyen osaa jäsentää ja analysoida kriittisesti käytäntöihin liittyvän tutkimuksen ja tiedontuotannon haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Sosiaalityötä professiona koskeva kansainvälinen ja kansallinen teoreettinen keskustelu. Sosiaalityön ammatillinen harkinta, uusi julkisjohtaminen, oppivan organisaation käsite sosiaalityössä, oman työn tutkimukseen ja käytäntöjen kehittämiseen liittyvän tiedontuotannon tehtävät ja välineet sosiaalityön työpaikoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luentoseminaari oheiskirjallisuuksineen (seminaari + osallistuminen opetukseen + kirjallisuuteen perustuva essee)

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 


Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yleinen kirjallinen tentti TAI essee

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Satka, Mirja ym. (toim.) 2005. Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus.

2. Evans, Tony 2010. Professional Discretion in Welfare Services: Beyond Street-Level Bureaucracy. Farnham: Ashgate.

3. Evans, Tony & Hardy, Mark 2010. Evidence and Knowledge for Practice. Polity Press.

Seminaarin oheiskirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö