x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset globaaleihin prosesseihin liittyvät käsitteet sekä globaalin ja lokaalin suhteita, valtaverkostoja, instituutioita, yhteiskunnallisia jakoja, toimijuutta ja identiteettiä koskevia sosiologisia tutkimusnäkökulmia ja osaa esittää mielekkäitä tutkimuskysymyksiä niihin liittyen.

Sisältö

Opiskelija perehtyy globaalin ja lokaalin suhteita koskevaan sosiologiseen keskusteluun, keskeisiin teoriasisältöihin ja käsitteisiin sekä esimerkinomaisesti myös empiiriseen tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Sassen (2007) A sociology of globalization. New York & London: W.W.Norton & Company.

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista:


1.    Lechner & Boli (2005) World Culture. Origins and Consequence. Origins and Consequences. Oxford: Blackwell Publishing.
2.    Walby (2009) Globalization and Inequalities. Complexity and Contested Modernities. London: Sage.
3.    Burawoy ym. (2000) Global Ethnography. Forces, Connections and Imaginations in Postmodern World. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö