x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUVAL1 Min bransch i Norden 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

•hankkia oman alansa ilmiöitä koskevaa tietoa pohjoismaisista tietolähteistä (esim. media, organisaatiot)
•kuvata, selittää ja vertailla oman alansa ilmiöitä Pohjoismaissa
•toimia seminaarin järjestäjänä ja osallistujana

Sisältö

Kurssilla opiskelija

•tutustuu Pohjoismaihin ja muihin pohjoismaisiin kieliin ruotsin kielen pohjalta ymmärtääkseen pohjoismaisten tietolähteiden pääsisällöt
•hankkii tietoa pohjoismaisista tietolähteistä ja käsittelee sitä ryhmissä
•tekee ryhmätyönä seminaarikutsun ja ohjelman
•kirjoittaa seminaariesitelmän tiivistelmän ja pitää esitelmän
•osallistuu seminaariin yleisönä
•kirjoittaa esim. raportin, tiedotteen tai uutisen seminaarista

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 26 tuntia, itsenäinen työskentely vähintään 28 tuntia. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus