x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.3.3 Miehet ja maskuliinisuudet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Naistutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kriittisen miestutkimuksen peruskysymykset ja ymmärtää maskuliinisuudet historiallisesti muuttuvina, kulttuurisina toimintamalleina.

Sisältö

Opiskelija perehtyy maskuliinisuuksien tutkimuksen historiaan, käsitteisiin ja nykykeskusteluihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Aalto & Kolehmainen (toim.) (2004) Isäkirja. Mies, vanhemmuus ja sukupuoli. Vastapaino.

Connell (1995) Masculinities. Allen & Unwin .

Halberstam (1998) Female Masculinity. Duke University Press.

Haywood (2003) Mac & Ghaill, Men and Masculinities, Open University Press .

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö