x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.2.4 Sukulaisuus, lapsuus ja kulttuurinen konteksti 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaaliantropologia

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee antropologisen sukulaisuuden tutkimuksen tradition ja osaa esittää sen puitteissa mielekkäitä tutkimuskysymyksiä. Opiskelija ymmärtää, kuinka perheen ja sukulaisuuden muodot ovat sidoksissa kulttuurisiin ja sosiaalisiin konteksteihin, ja kuinka myös eri ikäkaudet, kuten lapsuus, hahmottuvat toisistaan poikkeavilla tavoilla näissä konteksteissa.

Sisältö

Jaksossa perehdytään antropologisiin tapoihin tutkia ja käsitteellistää perhettä, sukulaisuutta ja lapsuutta sekä teoreettisesti että empiiristen esimerkkien kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolme kirjaa seuraavista:

Holy (1997) Anthropological Perspectives on kinship. Pluto Press.

Carsten (2004) After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Vleet (2008) Performing Kinship. Narrative, Gender, and the Intimacies of Power in the Andes. Austin: University of Texas Press.

Montgomery (2009) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Wiley-Blackwell.

Katz (2004) Growing up Global. Economic Restructuring and Children´s Everyday Lives. University of Minnesota Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö