x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot addiktiivisen käyttäytymisen selitysmalleista, päihdehoidon toiminnasta ja sen tehokkuudesta.

Sisältö

Jaksossa perehdytään addiktiivisen käyttäytymisen erilaisiin selitysmalleihin ja päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin. Lisäksi tarkastellaan eri hoitomuotojen tehokkuutta tutkimusten valossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Thombs, Dennis L. 2006. Introduction to Addictive Behaviors. 3rd Edition. New York: Guilford Press. TAI Thombs, Dennis L. & Osborn, Cynthia L. 2013. Introduction to Addictive Behaviors. 4th Edition. New York: Guilford Press. (4. painoksen luvuista 10, 11 ja 12 ei toistaiseksi kysymyksiä)

2. Miller, William R. ym. 2011. Treating addiction. A Guide for Professionals. New York: Guilford Press.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2.-3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö