x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaaliantropologisen tavan käsitteellistää valtioiden rajat ylittäviä sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja. Opiskelija ymmärtää monipuolisesti muuttoliikkeen tuloksena syntyviä uudenlaisia sosiaalisia kenttiä ja liikkuvuuden muotoja niin empiirisesti kuin teoreettisestikin. Hän osaa tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä tästä näkökulmasta ja osaa esittää siihen liittyen mielekkäitä tutkimuskysymyksiä.

Sisältö

Jaksossa tarkastellaan valtioiden rajat ylittäviä (transnationaaleja) sosiaalisia ryhmiä ja prosesseja ja niiden merkitystä ihmisten elämässä erilaisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

-seminaarin yhteydessä erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja 

Seminaariin liittyy kirjallinen lopputyö.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Johdantoluento  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kohdan 1. kirja on kaikille pakollinen ja kohdista 2.-5. suoritetaan 2 kirjaa.


1.    Vertovec (2009) Transnationalism. Routledge.


2.    Juntunen (2002)  Between Morocco and Spain. Men, Migrant Smuggling and a Dispersed Moroccan Community. University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Asian and African Studies.

Kirja löytyy linkistä: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/831/betweenm.pdf?sequence=1


3.     Korpela (2009)  More Vibes in India. TUP TAI
Salazar (2010) Envisioning Eden. Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond. New York: Berghahn Books.


4.    Olwig (2007) Caribbean Journeys. An Ethnography of Migration and Home in Three Family Networks. Duke University Press.


5.    Ong (2000)  Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duke University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö