x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.6.2 Äänen ja liikkeen analyysi I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee äänen ja liikkeen, erityisesti musiikin ja tanssin analyysin ja transkription perusteet. Opiskelija osaa analysoida musiikkia sekä kuulonvaraisesti että nuottikuvan perusteella, osaa analysoida tanssia neliulotteisena toimintana tilassa ja ajassa, ja hän ymmärtää äänen ja liikkeen analyyttisia yhteyksiä. Opiskelija hallitsee analysoitaviin musiikki- ja tanssimuotoihin liittyvien rakenteiden perusperiaatteet ja analyyttiset käsitteet.

Opiskelija osaa nuotintaa kuulonvaraisesti yksinkertaisia melodioita länsimaisella nuottikirjoituksella ja kuvata perusliikemuotoja labanotaatiolla. Hän osaa käyttää tietokonepohjaisia notaatio-ohjelmia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään sekä teoreettisesti että käytännön harjoituksin periaatteisiin, joilla ääntä ja liikettä analysoidaan ja esitetään graafisesti: tarkemmin perinteiseen länsimaiseen nuottikirjoitukseen, labanotaatioon ja tietokonepohjaiseen musiikki- ja tanssinotaatioon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stone, Ruth M 2008 Theory for Ethnomusicology;

Ellingson, Ter 1994: Transcription; Notation. Ethnomusicology – An Introduction, (toim. Helen Myers) (s. 110–152, 153–164).

Hutchinson Guest, Ann 1989: Choreographics: A Comparison of Dance Notation Systems from the Fifteenth Century to the Present.

Kaeppler, Adrienne L. (ed.) 2007: Dance Structures: Perspectives on the Analysis of Human Movement.

Nettl, Bruno 2005: The Study of Ethnomusicology. 31 Issues and Concepts (s. 74 – 91).

Kontunen Jorma 1992 Musiikin kieli 2: sävellysmuodot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö