x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS4.3 Sosiologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SOSLP5 Sosiologinen tutkimus 7 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologista ajattelua ja tieteenalan peruskäsitteitä sekä keskeisimpiä teoriaperinteitä. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ja käydä tieteellistä keskustelua.

Sisältö

Opiskelija perehtyy Anthony Giddensin Sociology-teoksen pohjalta lukupiirissä oppialan historiaan ja klassikoihin sekä keskustelee sosiologisesta kysymyksenasettelusta ja keskeisistä tutkimuksellisista suuntauksista. Opiskelija tuottaa kirjallisia ja suullisia alustuksia lukupiiriä varten. Lisäksi opiskelija perehtyy ajankohtaisiin sosiologisiin tutkimuksiin joko luentoseminaarissa, jossa sosiologian opettajat ja tutkijat esittelevät ajankohtaisia sosiologisia tutkimuksia tai kirjallisuuskuulusteluna. Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Anthony Giddens (2002) Sociology. Oxford: Polity

 

Luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Anthony Giddens (2002) Sociology. Oxford: Polity

 

Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Valitaan kaksi kirjaa seuraavista:

Erola (toim.), Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Gaudeamus 2010.

Jokinen & Saaristo, Suomalainen yhteiskunta. WSOY 2006

Kettunen, Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Vastapaino 2008.

Lempiäinen, Sosiologian sukupuoli. Vastapaino 2003.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Bauman (1997): Sosiologinen ajattelu

Wright Mills (1990): Sosiologinen mielikuvitus

Jokinen & Saaristo (2004): Sosiologia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiiri (2 op):

Giddens (2002) Sociology. Oxford: Polity

 

3 op:n kirjatenttiin valitaan kaksi kirjaa seuraavista:

Erola (toim.) (2010) Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Gaudeamus.

Jokinen & Saaristo (2006) Suomalainen yhteiskunta. Sanoma Pro Oy.

Kettunen (2008) Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino.

Lempiäinen (2003) Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000. Tampere: Vastapaino.

5 op:n kirjatentissä tentitään seuraavat teokset:

Bauman (1997): Sosiologinen ajattelu

Wright Mills (1990): Sosiologinen mielikuvitus

Jokinen & Saaristo (2004): Sosiologia

Lisätietoja

Johtajan päätös B387/2014 (lisätty uutena suoritusvaihtoehtona 5 op:n kirjatentti).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö