x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.5.1 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Naistutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruumiillisuutta, sukupuolta ja seksuaalisuutta käsittelevän tutkimuskentän historiallisen rakentumisen vaiheita ja on tutustunut aihepiirin tutkimuksessa käytettyihin teoriaperinteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sukupuolitettuihin ja seksualisoituihin ruumiin käytäntöihin aihepiiriä tematisoivan tutkimuksen kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta seuraavista:  
Kaikille pakollisena Rahman, Momin & Jackson, Stevi: Gender and Sexuality, Polity 2010.  
Valinnaisena kaksi näistä:
Desmond, Jane C. (ed.): Dancing Desires. Choreographing sexualities on & off the stage. Wisconsin 2001.
Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.): Seksuaalinen ruumis. Gaudeamus 2006.
Sarpavaara, Harri: Ruumiillisuus ja mainonta. Tampere University Press 2004 (myös e-kirja).
Schilling, Chris: The Body and Social Theory. Sage 2003 (second edition).
Välipakka, Inka: Tanssien sanat. Representoiva koreografia, eletty keho ja naistanssi. Joensuun yliopisto 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö