x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4410 Cancer Biology 4 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anne Kallioniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE4410 Syöpäbiologia 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

The Cancer Biology course focuses on the basic principles of the development and progression of cancer.

Osaamistavoitteet

The students will be familiar with the main aspects of cancer biology and understand how different external and internal factors contribute to cancer development. They recognize the key processes involved in cancer progression and identify the principles of cancer therapy. Students are also able to critically evaluate and interpret data from cancer research literature.

Sisältö

The course will cover basic information on various aspects of cancer biology including the initiation and progression of cancer, cancer genetics, cancer diagnosis and pathology, cancer epidemiology, and cancer etiology.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

The course will be composed of lectures, seminars, and an exam.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Will be notified later.
Other material provided during the course

Lisätietoja

The course will be organized every second year,next time during academic year 2013-2014.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö