x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA31 Informaatio- ja medialukutaito 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee taitoja ja käytäntöjä, joita tarvitaan informaation ja median vastaanottamisessa, ymmärtämisessä, arvioimisessa ja tuottamisessa, sekä näitä taitoja koskevaa tutkimusta ja teoriaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee informaatio- ja medialukutaidon käsitteet ja tuntee niiden historiaa
-tunnistaa informaatio- ja medialukutaitoa koskevia teorioita ja problematisoi informaatio- ja medialukutaidon ilmiöitä
-hyödyntää ajankohtaisia uuden median välineitä ja tulkitsee niiden asettamia lukutaitovaatimuksia

Sisältö

Informaatiolukutaitoliike ja käsitteen historiallinen tausta, ammatilliset ja tutkimukselliset jäsennykset ja lähestysmistavat, informaatiolukutaito ja oppiminen. Informaatiolukutaidon tutkimus. Medialukutaito ja niin kutsutut uudet lukutaidot, erilaiset lukutaitoteoriat ja -käsitykset. Informaatio- ja medialukutaidon käsitteiden ja teorioiden erilaisuudet ja yhtäläisyydet. Ajankohtaiset uuden median välineet lukutaitojen näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö