x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA52 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa virikeluentoja ja kirjallisuutta hyväksikäyttäen perehdytään kirjastojen kokoelmatyöhön sekä siihen miten kirjastojen hankkimat ja välittämät tietoresurssit syntyvät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää tietoresurssien tuotannon, markkinoiden ja käytön rakennetta ja kehitystrendejä
-osaa hahmottaa prosessia, jonka kautta tietoresurssit saatetaan sidosryhmien käyttöön
-omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen

Sisältö

Painettujen ja elektronisten tietoresurssien tuotannon yhteiskunnallinen merkitys, tuotanto-organisaatiot, -mekanismit ja –markkinat, tietotuotteiden tuotteistaminen ja välitysorganisaatiot. Tietoresurssien tuotannon ja välityksen tulevaisuuden visiot. Kokoelmatyön perusteet, aineistojen valinta ja hallinta, kokoelmien ja palveluiden arvioinnin menetelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö