x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUKTMO Juridisk svenska 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso vaaditaan KTM-tutkintoon, kun suuntautaumisvaihtoehtona ovat oikeustieteet. Muut opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena opintojaksona, mutta KTM-tutkintoa suorittavilla oikeustieteiden opiskelijoilla on etusija ryhmiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- esittää johtopäätöksiä oikeusalaansa liittyvissä kysymyksissä ja perustella käsityksiään
- hankkia ja käyttää omaan oikeusalaansa liittyvää tietoa ruotsiksi
- kuvata oman oikeusalansa ilmiöitä

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija:

- hankkii tietoa oman alansa ruotsinkielisistä virallislähteistä ja muista oikeudellisista aineistoista ja käsittelee sitä ryhmissä
- harjoittelee oman oikeusalansa viestintätilanteita
- harjoittelee perustelemaan ja esittämään johtopäätöksiä
- käyttää oman oikeusalansa terminologiaa

Toteutustavat

Kontaktiopetusta enintään 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 28 tuntia. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 54 tuntia.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus