x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUKTM Liike-elämän ruotsia II 4 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Liike-elämän ruotsia I tai vastaava.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia erilaisissa liikeviestinnän tilanteissa ja hallitsee liikeviestinnän käytänteitä

- määritellä ja verrata talousalan ilmiöitä

- raportoida talousalan asioista ja analysoida niitä

- ilmaista ja perustella käsityksiään tieteenalansa näkökulmasta

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija
- Tutustuu liikeviestinnän käytänteisiin ja harjoittelee niitä suullisesti ja kirjallisesti, esim. kirjoittaa liikeviestinnän tekstejä ja pitää yritysesittelyn
- Hankkii tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä eri tarkoituksiin
- Arvioi omaa ja toisten kieli- ja viestintätaitoja kriteerien perusteella ja antaa rakentavaa palautetta
Toteutustavat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 56 t

4 opintopisteen määrä opiskelijatyötä, josta enintään 52 tuntia on lähiopetusta. Koko kurssi suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointikriteerit; kts. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta on KTM-tutkinnon 1. opiskeluvuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus