x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSM3 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi B 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
EDU-yksikön tutkimusmenetelmätyöryhmä

Yleiskuvaus

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot on suoritettu ja kandidaatintutkielma hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään osaamista eriytyvien moduulien kautta, joita opiskelija suorittaa kaksi. Moduulien tarjonta sovitaan vuosittain. Teemat sisältävät vaihtelevasti eri painotuksia erilaisista analyysimenetelmistä, lähestymistavoista ja aineistonhankinnan menetelmistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetustuntien määrä vaihtelee eri toteutuksissa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus rakentuu moduulikohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö