x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4530 Trends in eukaryotic biotechnology 4 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

The course is organized by the two universities in Tampere, i.e. by the Technical University of Tampere (TUT) and the University of Tampere (UTA). The main emphasis of the TUT course is bacterial biotechnology and the UTA course is focusing on eukaryotic biotechnology.

Osaamistavoitteet

After passing the course, the student is able to read scientific articles with required criticism and extract the relevant key points of the text and discuss them. He/she will get an overview of the newest trends in biotechnology. During the course, the student learns to summarize scientific articles in form of presentations, and respectively, listen and question presentations prepared by other students.

Sisältö

Latest biotechnological trends, Scientific reporting, Use of programs in reporting and visualizing, Oral presentation skills, Use of programs in reporting and visualizing

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
two oral presentations  Projekti / käytännön työ 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö