x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4033 Kypsyysnäyte FM
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE4033 Kypsyysnäyte 0 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kokeelliseen tai laskennalliseen tutkimukseen perustuva opintosuunnan edellyttämä pro gradu -tutkielma, jonka laajuus ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa, sekä tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte eli maturiteetti.

Osaamistavoitteet

Kypsyysnäyteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä pro gradu -tutkielman aihepiiriin äidinkielellään. Mikäli opiskelija on osoittanut aiemmin kandidaatin tai muun yliopistotutkinnon kypsyysnäytteessä äidinkielen taitonsa, tarkastetaan kypsyysnäyte vain sisällön osalta. Jos opiskelija ei osaa suomea tai ruotsia, kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa englanniksi.

Sisältö

Laaditaan valvotusti kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Aiheen antaa tutkielmista vastaava opettaja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kypsyysnäyte suoritetaan vastaavan opettajan kanssa sovittuna ajankohtana tai yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen voi suorittaa sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö