x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hahmottavat kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet sekä osaavat hyödyntää tietojaan opintojensa arvioinnissa ja suunnittelussa (HOPS)
- hallitsevat opiskelutekniikan ja tiedonhankinnan perustaidot
- osaavat käsitteellistää ja arvioida omaa asiantuntijuuden kehittymisprosessiaan

Sisältö

Orientoivissa opinnoissa opiskelijat perehtyvät opintoihin, opiskeluympäristöön, opintojen suunnitteluun, opiskelu- ja ohjausprosesseihin sekä tukipalveluihin. Ammatilliseen kasvuun ja opintojen seurantaan keskittyvä ryhmätyöskentely ajoittuu kolmelle opintovuodelle. Hakukohteittain jaetussa ryhmissä käsitellään kasvatus- ja opetusalan asiantuntijuuden, työelämän ja opiskelun ydinkysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Harjoitukset 5 t 0 t

Luento-opetus sisältää uusille opiskelijoille tarkoitetut info- ja tutustumistilaisuudet. Opintojakso sisältää 5 tuntia tiedonhankinnan ja kirjaston käytön harjoituksia. Ryhmätyöskentely jakaantuu kolmelle opintovuodelle erillisen suunnitelman mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Portfolio 
suomeksi

Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan. Ryhmätyöskentely edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalista sovitaan jakson aluksi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö