x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, opintoasiain päällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso sisältää osasuoritukset:
- Alkuorientaatio (luennot ja infotilaisuudet uusille opiskelijoille)
- Tiedonhankintataidot I (5 tuntia)
- Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hyödyntää tietojaan opintojen suunnittelussa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perustaidot ja oman alan edellyttämät tiedonhankinnan perusteet sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Sisältö

Orientoivissa opinnoissa opiskelijat perehtyvät Tampereen yliopistoon oppimisympäristönä, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkinto-ohjelmiin ja opintoihin, opintojen suunnitteluun ja opiskelun tukipalveluihin sekä Tampereen yliopiston kirjaston elektronisiin ja painettuihin tietoaineistoihin ja kirjastopalveluihin.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman tutkinto-ohjelmansa ohjeiden mukaisesti. Tarkempia tieotoja HOPSin laatimisesta löytyy yksikön ja tutkinto-ohjelmien verkkosivuilta.

Opintojakson aikana käsiteltäviä teemoja ovat mm. opiskeluympäristö, tutkinnot, opintojen suunnittelu, ohjaus- ja neuvontatahot, opiskelutekniikka, opiskelijan oikeusturva, päätöksenteko, opintososiaaliset palvelut, tietopalvelut, tiedonhankinta ja kirjastopalvelut.

Toteutustavat

Alkuorientaatio sisältää uusien opiskelijoiden orientaatioluennot ja infotilaisuudet. Alkuorientaatio järjestetään ensimmäisen vuoden syksyllä.

Tiedonhankintataidot I järjestetään ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tiedonhankintataidot I sisältää 5 tuntia lähiopetusta ja lisäksi verkko-opiskelua.

HOPS laaditaan kunkin tutkinto-ohjelman laatiman aikataulun mukaisesti ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Alkuorientaatio  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
HOPS  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Tiedonhankintataidot I  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö