x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP9 Kasvatus- ja opetusalan johtajuus 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hallitsevat johtajuuden keskeisiä käsitteitä, teorioita ja prosesseja
- ymmärtävät kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtajuutta, johtamista ja kehittämistä ammatillisena toimintana

Sisältö

Opiskelija perehtyy johtajuuden teoreettiseen käsitteistöön ja keskeisiin johtamisprosesseihin kasvatus ja koulutusalan organisaatioissa.
Osa-alueet:
- pedagogiikan johtaminen ja kehittäminen
- esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen
- organisaation päätöksenteon rakenteet ja julkishallinnon ohjausjärjestelmä
- laadunarviointi kehittämisen ja johtamisen välineenä
- strategiatyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 101 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja ryhmätyöskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaihtoehto 1: Luento- ja kirjallisuustentti sekä kirjallinen tehtävä.

Vaihtoehto 2: Lukupiiri ja lukupiiriraportti. Osallistuminen luennoille vapaaehtoista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin ja lukupiiriraportin pohjalta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kaksi seuraavista teoksista:

Blair, H. E. (ed.), Teacher leadership. The "new" foundations of teacher education. Lang, cop. 2011.

Culkin, M. L. (ed.), Managing quality in young children's programs: the leader's role. Teachers College Press, cop. 2000.

Ebbeck, M. & Wanigayake, M., Early childhood professionals: Leading today and tomorrow. MacLennan + Petty. 2003.

Viitala, R., Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä. Edita. 2007.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö