x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP6 Opetussuunnitelmateoria 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät opetussuunnitelmateoreettista osaamista paneutumalla opetussuunnitelmien kansallisiin, kulttuurisiin, historialliseen ja filosofisiin lähtökohtiin
- kehittävät ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena

Sisältö

Opetussuunnitelma-ajattelun historialliset, teologiset, poliittiset, tieteelliset ja taloudelliset kytkennät kansallisessa ja ylikansallisessa (globalisaation) yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Luentoja ja ohjattua seminaarityöskentelyä yht. 20 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Kirjallisuuden ja muun materiaalin hyväksyttävä suoritus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Autio, T., Subjectivity, curriculum, and society. Lawrence Erlbaum Associates (sovittavin osin). 2006.

Hau-fai Law, E. & Nieveen, N. (Eds.), Schools as Curriculum Agencies. Sense Publishers, 2010. (sovittavin osin)

Kelly, A.V. 2004. The curriculum: theory and practice. Fifth edition. Sage. (sovittavin osin)

Pinar, W., The Character of Curriculum Studies. Bildung, Currere and the Recurring Questions of the Subject. Palgrave, MacMillan. 2011.

Ropo, E. & Autio, T. (Eds.), International Conversations on Curriculum Studies. Sense Publishers. 2009. (sovittavin osin)

Westbury, I., Hopmann, S. & Riquarts, K., Teaching as a reflective practice: The German didaktik tradition. 2000. (sovittavin osin).

 

Muu opintojakson toteutuksen yhteydessä määriteltävä materiaali.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö