x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASSP4 Collaborative Learning and Quidance 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies

General description

Kasvatuksen pedagogisten kytkentöjen vaihtoehtoinen opintojakso.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on että opiskelija
- syventää ymmärrystään oppimisesta ja asiantuntijuudesta yhteisön tai ryhmän toimintana
- pystyy soveltamaan tätä tietämystään yhteisöllisten ja dialogisten oppimistilanteiden toteuttamiseksi
- osaa soveltaa ryhmäohjauksen työtapoja ohjaajan roolissa

Contents

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa erilaisiin yhteisöllisen oppimisen tutkimusperinteisiin, oppimiseen ja vuorovaikutukseen vertaisryhmissä sekä oppimisvuorovaikutuksen ja dialogin ohjaamiseen ryhmätilanteissa. Jaksolla tarkastellaan myös opettajan ohjauksellista roolia ja opettajaa yhteisöllisten toimintatapojen hyödyntäjänä.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Independent work 115 h 0 h
Seminar 20 h 0 h

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Seminaari  Participation in course work 
In Finnish

Osallistuminen ohjattuun opetukseen (seminaari) ja itsenäistä pienryhmätyöskentelyä. Seminaari- ja pienryhmätyöskentely toteutetaan soveltaen yhteistoiminnallisia ja dialogisia toimintatapoja. Opiskelijat harjoittelevat myös ryhmän ohjaamiseen liittyviä tehtäviä.

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Bray, J.N., Lee, J., Smith, L.L. & Yorks, L., Collaborative Inquiry in Practice. Action, Reflection and Making Meaning. SAGE Publications. 2000.

Repo-Kaarento, S., Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki. Kansanvalistusseura. 2007.

Van der Lindendagger, J. & Renshaw, P. (eds.), Dialogic Learning: Shifting Perspectives to Learning, Instruction, and Teaching. Kluwer Law Int..2004. (saatavilla myös e-kirjana Nelli-portaalissa)

Erikseen sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Belongs to following study modules

School of Education
School of Education
2012–2013
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Education