x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP2 Aineenopetuksen ja -oppimisen tutkimus 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat soveltaa alansa tutkimustietoa ja tutkimuksellista otetta ammatillisen kehittymisensä välineenä
- ovat tietoisia opetettavan aineensa pedagogisen tutkimuksen traditiosta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa
- tuntevat opettamiensa aineiden tutkimuksen problematiikan ja osaa soveltaa opettajan tutkimustyöhönsä niille tyypillisiä tutkimusmenetelmiä
- tunnistavat tutkimusten paradigmaattiset lähtökohdat sekä osaa arvioida tutkimuksen metodologisia valintoja ja tutkimustulosten pätevyyttä

Sisältö

Opetettavan aineen didaktisen tutkimuksen suuntaukset, tutkimusmenetelmät ja teorian muodostus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Eri aineiden yhteinen seminaari, joka pitää sisällään luento-opetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, jonka jälkeen opiskelija laatii kaksi esseetehtävää, toisen seminaari- ja luento-opetukseen (sisältäen joitakin artikkeleita) ja toisen luettavaan kirjallisuuteen liittyen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssi arvostellaan essee -tehtävien perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö